جستجویپیشرفته


 قیمت اجاره خودرو (کوتاه مدت) در ایران
 
    از یوروپکار بپرسید
( گفتگوی آنلاین اجاره خودرو در ایران)
        
    
 

رنو تندر 90 دنده ای

       
 

215/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

205/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

190/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 دستیدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

رنو تندر 90 اتوماتیک

       
 

280/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

265/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

250/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

رنو سیمبل

       
 

315/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

300/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

280/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

کیا سراتو

       
 

430/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

410/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

385/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندای اکسنت

       
 

430/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

410/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

385/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

تویوتا کرولا

       
 

540/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

510/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

480/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

رنو داستر

       
 

540/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

510/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

480/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 3چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

تویوتا کمری

       
 

540/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

510/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

480/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندای النترا

       
 

650/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

610/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

575/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 دستیدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندای سوناتا

       
 

650/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

610/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

575/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

کیا اسپورتیج

       
 

650/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

610/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

575/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 3چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندای توسان

       
 

910/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

935/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

880/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 5چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندای IX35

       
 

650/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

610/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

575/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 3چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندای سانتافه

       
 

990/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

935/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

880/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 3چمدان 
 5درب 
 7سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندای H1

       
 

600/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

570/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

535/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 4چمدان 
 5درب 
 9سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

ون وانا

       
 

600/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

570/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

535/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 دستیدنده 
 4چمدان 
 5درب 
 9سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          

تماس با بخش رزرو 88366615 21 (0) 98+

نرم افزارهای هوشمند یوروپکار = رزرو آسان

نرم افزار موبایل آیفون، آی پد و اندروید یورپکار را دانلود کنید