جستجویپیشرفته


 قیمت اجاره خودرو (کوتاه مدت) در ایران
 
                           021-88366615                        
    (گفتگوی آنلاین - از یوروپکار بپرسید)  
        
    
 

ساینا

       
 

205/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

200/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

185/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 دستیدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
    
 

پژو 405

       
 

305/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

295/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

280/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 

 دستیدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

پژو پرشیا

       
 

355/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

340/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

320/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 دستیدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
              
 

      پژو 206

       
 

355/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

340/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

320/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 





 دستیدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

رنو لوگان دنده ای

       
 

355/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

340/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

320/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 دستیدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

رنو لوگان اتوماتیک

       
 

455/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

435/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

410/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

رنو سیمبل

       
 

515/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

495/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

465/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

کیا سراتو

       
 

645/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

620/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

585/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
          
 

کیا سراتو آپشنال

       
 

705/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

675/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

640/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندا اکسنت

       
 

705/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

675/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

640/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 

 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندای النترا (2015-2014)

       
 

810/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

775/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

735/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

تویوتا کرولا

       
 

880/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

845/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

800/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 3چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

تویوتا کمری (2012)

       
 

880/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

845/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

800/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 

 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 


       
 


 





بنزینسوخت  
 اتوماتیکدنده 
 3چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هایما

       
 

880/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

845/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

800/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

تویوتا کمری (2015)

       
 

985/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

945/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

890/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

کیا اسپورتیج

       
 

985/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

945/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

890/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 دستیدنده 
 4چمدان 
 5درب 
 9سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
        
    
 

ون H1

       
 

985/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

945/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

890/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 دستیدنده 
 4چمدان 
 4درب 
 8سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

ون وانا

       
 

985/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

945/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

890/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 4چمدان 
 4درب 
 14سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندای النترا (new)

       
 

1/055/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

1/010/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

955/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندای توسان (2015)

       
 

1/055/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

1/010/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

955/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

کیا اسپورتیج

       
 

1/055/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

1/010/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

955/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 3چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندا سوناتا

       
 

1/055/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

1/010/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

955/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندا توسان (2018-2017-2016)

       
 

1/615/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

1/550/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

1/465/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندا سانتافه

       
 

1/475/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

1/415/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

1/335/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 3چمدان 
 5درب 
 7سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          

  



 قیمت اجاره خودرو (کوتاه مدت) در منطقه آزاد کیش
  
  
    
 

    نیسان سانی

       
 

315/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

298/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

280/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر کیشتلفن همراه
 

       نیسان سنترا

       
 

360/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

340/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

320/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر کیشتلفن همراه
          
 

     کیا سراتو

       
 

405/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

383/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

360/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر کیشتلفن همراه
 

     هیوندا النترا

       
 

405/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

383/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

360/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر کیشتلفن همراه
 

      نیسان کیکس

       
 

495/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

468/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

440/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 3چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر کیشتلفن همراه
          
 

      کیا اسپورتیج

       
 

585/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

553/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

520/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 3چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر کیشتلفن همراه
          
 

       شورلت مالیبو

       
 

585/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

553/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

520/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 

 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر کیش تلفن همراه
          
 

      کیا سورنتو

       
 

720/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

680/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

640/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 3چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر کیشتلفن همراه
          
 

      کامارو کروک

       
 

1/260/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

1/190/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

1/120/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 1
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر کیشتلفن همراه
   


      

  



    

 قیمت اجاره خودرو (کوتاه مدت) در جزیره قشم
  
 

       هیوندا اکسنت

 



 مدل ماشین: 2016 


 



   
 

315/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

298/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

280/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر قشم تلفن همراه
          
 

    هیوندا النترا

 


 مدل ماشین: 2015 

 
 


 
   
 

360/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

340/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

320/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر قشم تلفن همراه
          
 

       اپتیما

  

 مدل ماشین: 2015





 
   
 

450/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

425/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

400/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 


  


 اتوماتیکدنده 
 3چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر قشم تلفن همراه
          
 

      تویوتا آوانزا

  

 مدل ماشین: 2015






   
 

450/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

425/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

400/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 





 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 5درب 
 7سرنشینان دفتر قشم  تلفن همراه
 

    اسپورتیج

 


 مدل ماشین: 2018

 



   
 

540/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

510/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

480/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر قشم تلفن همراه
 

       هیوندا سانتافه

  

 مدل ماشین: 2015

 




 
   
 

630/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

595/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

560/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 7سرنشینان دفتر قشم تلفن همراه
          
 

     تویوتا لندکروز

 



 مدل ماشین: 2013

 




 
   
 

1/260/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

1/119/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

1/120/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت  
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 7درب 
 5سرنشینان دفتر قشم تلفن همراه
 

      لکسوس RX

 



مدل ماشین: 2013






 


  
 

1/260/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

1/119/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

1/120/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر قشم تلفن همراه
          
 

      ون H1

 



مدل ماشین: 2018













  
 

630/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

595/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

560/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 4چمدان 
 5درب 
 12سرنشینان دفتر قشم  تلفن همراه
          


تماس با بخش رزرو 88366615 21 (0) 98+

نرم افزارهای هوشمند یوروپکار = رزرو آسان

نرم افزار موبایل آیفون، آی پد و اندروید یورپکاررا دانلود کنید