COVID-19 INFORMATION

جستجویپیشرفته


 قیمت اجاره خودرو (کوتاه مدت) در ایران
 
                           021-88366615                        
    (گفتگوی آنلاین - از یوروپکار بپرسید)  
        
    
 

ساینا

       
 

126/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

119/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

112/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 دستیدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
    
 

پژو 405

       
 

189/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

178/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

168/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 

 دستیدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

پژو پرشیا

       
 

216/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

204/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

192/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 دستیدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
              
 

      پژو 206

       
 

216/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

204/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

192/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 

 دستیدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

رنو لوگان دنده ای

       
 

216/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

204/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

192/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 دستیدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

رنو لوگان اتوماتیک

       
 

279/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

263/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

248/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

رنو سیمبل

       
 

315/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

298/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

280/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

چری آریزو 5

       
 

315/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

298/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

280/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

کیا سراتو

       
 

396/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

374/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

352/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
          
 

کیا سراتو آپشنال

       
 

432/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

408/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

384/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندا اکسنت

       
 

432/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

408/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

384/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 

 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندای النترا (2015-2014)

       
 

495/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

468/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

440/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

تویوتا کرولا

       
 

540/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

510/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

480/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 3چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

تویوتا کمری (2012)

       
 

540/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

510/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

480/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 

 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

رنو داستر

       
 

540/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

510/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

480/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 3چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هایما

       
 

540/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

510/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

480/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

تویوتا کمری (2015)

       
 

603/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

570/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

536/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

کیا اسپورتیج

       
 

603/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

570/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

536/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 دستیدنده 
 4چمدان 
 5درب 
 9سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
        
    
 

ون H1

       
 

603/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

570/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

536/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 دستیدنده 
 4چمدان 
 4درب 
 8سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

ون وانا

       
 

603/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

570/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

536/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 4چمدان 
 4درب 
 14سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندای النترا (2017-2018)

       
 

648/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

612/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

576/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندای توسان (2015)

       
 

648/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

612/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

576/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

کیا اسپورتیج

       
 

648/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

612/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

576/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 3چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندا سوناتا

       
 

648/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

612/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

576/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندا توسان (2017-2018-2019)

       
 

990/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

935/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

880/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندا سانتافه

       
 

990/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

935/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

880/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 3چمدان 
 5درب 
 7سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          

   قیمت اجاره خودرو (کوتاه مدت) در منطقه آزاد کیش
  
  
    
 

    نیسان سانی

       
 

225/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

213/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

200/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر کیشتلفن همراه
 

       نیسان سنترا

       
 

270/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

255/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

240/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر کیشتلفن همراه
          
 

     رنو هیوندا النترا

       
 

270/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

255/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

240/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر کیشتلفن همراه
 

      نیسان کیکس

       
 

315/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

298/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

280/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 3چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر کیشتلفن همراه
          
 

      کیا اسپورتیج

       
 

360/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

340/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

320/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 3چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر کیشتلفن همراه
          
 

       شورلت مالیبو

       
 

405/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

383/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

360/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 

 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر کیش تلفن همراه
          
 

      کامارو کروک

       
 

720/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

680/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

640/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 1
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر کیشتلفن همراه
          

   قیمت اجاره خودرو (کوتاه مدت) در جزیره قشم
  
  
    
 

    رنو لوگان

 


 مدل ماشین: 1396-1397    
 

225/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

213/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

200/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر قشم تلفن همراه
 

       هیوندا اکسنت

  مدل ماشین: 2016 


    
 

270/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

255/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

240/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر قشم تلفن همراه
          
 

     رنو هیوندا النترا

 


 مدل ماشین: 2015 

 
 


 
   
 

315/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

298/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

280/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر قشم تلفن همراه
 

      کیا سراتو

  

 مدل ماشین: 2017 


    
 

315/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

298/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

280/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر قشم تلفن همراه
          
 

      کرولا

  

 مدل ماشین: 2015

 
   
 

405/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

383/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

360/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 3چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر قشم  تلفن همراه
          
 

       اپتیما

  

 مدل ماشین: 2015

 
   
 

405/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

383/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

360/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 


  


 اتوماتیکدنده 
 3چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر قشم تلفن همراه
          
 

      تویوتا آوانزا

  

 مدل ماشین: 2015


   
 

405/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

383/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

360/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 

 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 5درب 
 7سرنشینان دفتر قشم  تلفن همراه
 

    اسپورتیج

 


 مدل ماشین: 2018

    
 

495/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

468/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

440/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر قشم تلفن همراه
 

       هیوندا سانتافه

  

 مدل ماشین: 2015

 
 
   
 

585/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

553/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

520/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 7سرنشینان دفتر قشم تلفن همراه
          
 

     تویوتا لندکروز

  مدل ماشین: 2013

 
 
   
 

945/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

892/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

840/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت  
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 7درب 
 5سرنشینان دفتر قشم تلفن همراه
 

      لکسوس RX

 مدل ماشین: 2013


 


  
 

945/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

892/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

840/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر قشم تلفن همراه
          
 

      ون H1

 مدل ماشین: 2018

  
 

585/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

553/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

520/000 تومان

14 تا 20 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 4چمدان 
 5درب 
 12سرنشینان دفتر قشم  تلفن همراه
          


تماس با بخش رزرو 88366615 21 (0) 98+

نرم افزارهای هوشمند یوروپکار = رزرو آسان

نرم افزار موبایل آیفون، آی پد و اندروید یورپکاررا دانلود کنید